کاربرد پیچ و مهره آهن و خشکه

/
وقتی که بحث کاربرد پیچ و مهره آهن و خشکه مطرح می شود، بدون شک …
مهره خشکه

مهره خشکه

/
مهره خشکه مهره خشکه مانند بیشتر مهره‌ها از آهن تولید شده است. اما برای مق…

مهره کاسه نمدی

/
مهره کاسه نمدی دسته ای از اتصالات است که به صورت حفره یا است…

مهره قفلی

/
مهره قفلی دسته ای از اتصالات است که قسمت مخروطی در بالای آ…

مهره شش گوش اچ وی

/
مهره شش گوش اچ وی یا مهره اچ وی دسته ای از اتصالات است که به صو…

مهره شش گوش خشکه کلاس 10

/
مهره شش گوش خشکه کلاس 10 یا مهره خشکه دسته ای از اتصالات است که …

مهره استیل

/
  مهره استیل نوعی از اتصالات است که به صورت حفره یا استوا…

مهره شش گوش خشکه کلاس 8

/
مهره شش گوش خشکه کلاس 8 یا مهره خشکه دسته ای از اتصالات است که …

مهره شش گوش آهنی

/
مهره شش گوش آهنی یا مهره آهنی دسته ای از اتصالات است که به صو…

مهره سربسته

/
مهره سر بسته یا مهره گنبدی دسته ای از اتصالات است که دار…

مهره خروسکی

/
مهره خروسکی دسته ای از اتصالات است که دارای دو لبه می باشد که …

مهره جوشی

/
مهره جوشی یا مهره چهار گوش جوشی دسته ای از اتصالات است که به صورت…