دریافت سفارشات

مجموعه پیچ و مهره سانیان آماده انواع دریافت سفارشات پیچ و مهره های خاص و اختصاصی از مشتریان خود می باشد.
09121614933

  • ساخت انواع پیچ و مهره های خاص با متریال های مختلف اعم از (استیل، CK45 ،EMO40 ،VCN150)
  • ساخت انواع استاد بولت ها در DIN های مختلف A193 B7 و غیره
  • ساخت انواع پیچ های متری
  • ساخت انواع پیچ های شش گوش نیم دنده و تمام دنده با مشخصات و نقشه دلخواه
امتیازدهی