واشر فنری استیل

/
واشر فنری استیل تحت استاندارد DIN 127 می باشد ، تولید و مو…

واشر استیل تخت

/
واشر استیل تخت ، تحت استاندارد DIN 126 می باشد ، تولید و مو…

واشر فنری آهنی

/
واشر فنری آهنی تحت استاندارد DIN 127 که معادل ISO 1751 م…

واشر استیل

/
  واشر استیل یک صفحه نازک (معمولا پلیت) با یک سوراخ (معمول…

واشر فنری

/
واشر فنری دسته ای از اتصالات است که دو لبه آن از یک دیگر جدا می…

واشر ریلی

/
واشر ریلی دسته ای از اتصالات است که به صورت مربعی با سطح ش…

واشر تخت اچ وی

/
  واشر تخت اچ وی یا واشر اچ وی به صورت یک صفحه نازک با یک…

واشر تخت آهنی

/
واشر تخت آهنی یا واشر آهنی به صورت یک صفحه نازک با یک سوراخ د…

واشر تخت

/
واشر تخت دسته ای از اتصالات است که به صورت یک صفحه نازک …

واشر

/
  منشاء کلمه واشر ناشناخته است و اولین بار این کلمه در…