نوشته‌ها

پیچ خشکه

جدول تبدیل استاندارد های پیچ ومهره صنعتی DIN , ISO , ASME , ANSI , ASTM , EN

/
دستگاه هایی که استاندارد تولید پیچ و مهره های صنعتی را تعریف کر…