نوشته‌ها

پیچ خشکه
پیچ خشکه

واشر

/
  منشاء کلمه واشر ناشناخته است و اولین بار این کلمه در…