نوشته‌ها

پیچ خشکه
پیچ خشکه

واشر استیل

/
  واشر استیل یک صفحه نازک (معمولا پلیت) با یک سوراخ (معمول…