نوشته‌ها

پیچ خشکه

استاندارد واشرها

/
در جدول بالا استاندارد واشرها را مشاهده می نمایید.  …
اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

/
مقدمه صنایع زیادی هستند که از پیچ و مهره برای اتصال دستگاه‌ه…

آزمایش واشر ها

/
برای واشر نیز تنها آزمایش سختی سنجی انجام می شود.…

آزمایش های پیچ و مهره و واشر

/
به طور کلی آزمایش های زیر برای ست پیچ ، مهره و واشر انجام م…

واشر فنری آهنی

/
واشر فنری آهنی تحت استاندارد DIN 127 که معادل ISO 1751 می با…