نوشته‌ها

پیچ خشکه

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش

/
باز یا شل شدن پیچ و مهره ها در اثر لرزش و یا اعمال بارهای دی…
اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

اطلاعات لازم جهت سفار ش پیچ و مهره

/
مقدمه صنایع زیادی هستند که از پیچ و مهره برای اتصال دستگاه‌ه…

آزمایش های مهره

/
آزمایش هاي مهره: آزمایش بار گواه سختی سنجی براي مهره از …

آزمایش های پیچ و مهره و واشر

/
به طور کلی آزمایش های زیر برای ست پیچ ، مهره و واشر انجام م…

بررسی فرآیند و سطح تکنولوژی تولید پیچ و مهره

/
فرآیند تولید پیچ و مهره به صورت زیر می باشد: 1. کله زنی: برای ت…

صنایع مصرف کننده پیچ و مهره داکرومات

/
در کل پیچ و مهره داکرومات به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی بسی…

مقاومت شیمیایی پیچ و مهره داکرومات

/
پیچ و مهره داکرومات در برابر بسیاری از مواد شیمیایی خورنده مقاوم…

مزایای پیچ و مهره داکرومات

/
تحت هیچ شرایطی گالوانیزه گرم نشده و مناسب ترین نوع آبکاری آبک…

پیچ و مهره داکرومات

/
فرآیند داکرومات در واقع نوعی آبکاری معدنی مطابق با استانداردهای ز…

پوشش گالوانیزه سرد

/
پوشش گالوانیزه سرد، اعمال پوشش به روش الکتریکی یا گالوانیزه ا…