پيچ چوب سر شش گوش

/
  پيچ چوب سر شش گوش تحت استاندارد DIN 571 می باشد ، تولید …

پيچ چوب سر خزينه عدسي پيچ گوشتي خور

/
پيچ چوب سر خزينه عدسي پيچ گوشتي خور تحت استاندارد DIN 79…

پيچ چوب سر خزينه پيچ گوشتي خور

/
پيچ چوب سر خزينه پيچ گوشتي خور تحت استاندارد DIN 97 می باشد ،…

پیچ چوب

/
پیچ چوب ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آن تیز می باشد و…