پیچ مغزی پیچ گوشتی خور

/
پیچ مغزی پیچ گوشتی خور تحت استاندارد DIN 438 که معادل ISO 7436 می …

پیچ مغزی

/
پیچ مغزی، استوانه ای رزوه شده می باشد که از آچار آلن یا پی…