اعداد نوشته شده بر روی پیچ و مهره ها بیانگر چیست؟

/
روی پیچ و مهره در واقع حداکثر فشار وارده روی آن ها را مشخص می…

پيچ استوانه آلنی

/
  پيچ استوانه آلنی تحت استاندارد DIN 912 که معادل ISO 4762…