پیچ آلن سر دکمه ای ( کله قارچی )

/
به خاطر طرح روی کله ی پیچ های سر دکمه ای (سر قارچی ) که …

پیچ آلن سرگرد

/
پیچ آلن سرگرد تحت استاندارد DIN 7380که معادل ISO 7380 می باشد ،…