پیچ آلن سر دکمه ای ( کله قارچی )

/
به خاطر طرح روی کله ی پیچ های سر دکمه ای (سر قارچی ) که …

پیچ آلن سرخزینه

/
پیچ سر خزینه به دلیل داشتن کونیک در گل پیچ بر روی سطح مقطع فرو …

پیچ آلن مغزی نوک تیز

/
پیچ آلن مغزی نوک تیز تحت استاندارد DIN 914 که معادل ISO 4027 می…

پیچ آلن مغزی

/
پیچ آلن مغزی تحت استاندارد DIN 916که معادل ISO 4026 می باشد ،…

پیچ آلن سرگرد

/
پیچ آلن سرگرد تحت استاندارد DIN 7380که معادل ISO 7380 می باشد ،…

پیچ آلن سرخزینه

/
پیچ آلن سرخزینه تحت استاندارد DIN 7991که معادل ISO 10642 م…

پيچ آلن باسر

/
پيچ آلن باسر تحت استاندارد DIN 912 که معادل ISO 4762 می …

پیچ آلن

/
پیچ آلن یا پیچ آلنی ، استوانه ای رزوه شده می باشد که از آ…