پیچ خشکه

واشر فنری آهنی

/
واشر فنری آهنی تحت استاندارد DIN 127 که معادل ISO 1751 می با…