واشر فنری آهنی

/
واشر فنری آهنی تحت استاندارد DIN 127 که معادل ISO 1751 م…

واشر فنری

/
واشر فنری دسته ای از اتصالات است که دو لبه آن از یک دیگر جدا می…