واشر ریلی

/
واشر ریلی دسته ای از اتصالات است که به صورت مربعی با سطح ش…