واشر تخت اچ وی

/
  واشر تخت اچ وی یا واشر اچ وی به صورت یک صفحه نازک با یک…

واشر تخت آهنی

/
واشر تخت آهنی یا واشر آهنی به صورت یک صفحه نازک با یک سوراخ د…

واشر تخت

/
واشر تخت دسته ای از اتصالات است که به صورت یک صفحه نازک …