واشر استیل تخت

/
واشر استیل تخت ، تحت استاندارد DIN 126 می باشد ، تولید و مو…