واشر فنری استیل

/
واشر فنری استیل تحت استاندارد DIN 127 می باشد ، تولید و مو…

واشر استیل تخت

/
واشر استیل تخت ، تحت استاندارد DIN 126 می باشد ، تولید و مو…

واشر استیل

/
  واشر استیل یک صفحه نازک (معمولا پلیت) با یک سوراخ (معمول…