مهره سربسته

/
مهره سر بسته یا مهره گنبدی دسته ای از اتصالات است که دار…