پیچ و مھره گالوانیزه سرد

/
پیچ و مهره های گالوانیزه سرد و گرم نه تنها دو پروسه کاملاً مج…

مهره استیل

/
  مهره استیل نوعی از اتصالات است که به صورت حفره یا استوا…

مهره شش گوش استیل

/
مهره شش گوش استیل یا مهره استیل دسته ای از اتصالات است ک…