پیچ و مهره

/
تاریخچه تاریخچه استفاده از پیچ و مهره به زمان باستان بازمی‌…

مقایسه ی ابعاد بین دو استاندارد DIN931 و DIN6914

/
در تصویر بالا ابعاد بین دو استاندارد DIN931 و DIN6914 مقایسه شده ا…

مقایسه ابعاد در استانداردهای مختلف

/
در تصویر بالا ابعاد در استانداردهای مختلف مقایسه  شده است.…

پیچ و مهره بر اساس استاندارد ASTM

/
پیچ و مهره بر اساس ASTM در تصویر بالا نشان داه شده است.…

پیچ های غیر رایج در بازار داخلی

/
پیچ های غیر رایج در بازار داخلی در تصویر بالا نشان داه شده اس…

مهره های موجود در بازار داخلی

/
مهره های موجود در بازار داخلی در تصویر بالا نشان داه شده ا…

پیچ های موجود در بازار داخلی

/
پیچ های موجود در بازار داخلی در تصویر بالا نشان داه شده است.…

مشخصات پیچ، مهره و واشر

/
در تصویر بالا مشخصات پیچ، مهره و واشر بیان گردیده است. &n…

معادل سازی پیچ و مهره در ASTM و DIN  

/
در جدول بالا معادل ASTM گریدهای مختلف استانداردISO  یا  DIN  لیس…

کاربرد واشر HV

/
طراحان سازه باید واشر دوبل براي هر پیچ در نظر داشته باشند؛ الب…