بررسی فرآیند و سطح تکنولوژی تولید پیچ و مهره

/
فرآیند تولید پیچ و مهره به صورت زیر می باشد: 1. کله زنی: برای ت…

صنایع مصرف کننده پیچ و مهره داکرومات

/
در کل پیچ و مهره داکرومات به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی بسی…

مقاومت شیمیایی پیچ و مهره داکرومات

/
پیچ و مهره داکرومات در برابر بسیاری از مواد شیمیایی خورنده مقاوم…

مزایای پیچ و مهره داکرومات

/
تحت هیچ شرایطی گالوانیزه گرم نشده و مناسب ترین نوع آبکاری آبک…

ضخامت لایه داکرومات

/
ضخامت لایه داکرومات نسبت به لایه ایجاد شده از فرآیندهای گال…
فروش انواع پیچ و مهره خشکه، پیچ و مهره گالوانیزه گرم

پیچ و مهره داکرومات

/
فرآیند داکرومات در واقع نوعی آبکاری معدنی مطابق با استانداردهای ز…

گالوانیزه گرم (Hot Dip Galvanizing)

/
گالوانیزه گرم شامل سه مرحله است که در اینجا برای شما بیان خواه…

پوشش گالوانیزه سرد

/
پوشش گالوانیزه سرد، اعمال پوشش به روش الکتریکی یا گالوانیزه ا…

مزایا و معایب پیچ و مهره گالوانیزه گرم

/
مزایای پیچ و مهره گالوانیزه گرم   در فرآیند گالوانیزه گرم روی دا…