پیچ استیل

/
پیچ استیل یا پیچ استنلس استیل ، دسته ای از اتصالات می باشد که از …

پیچ مغزی پیچ گوشتی خور

/
پیچ مغزی پیچ گوشتی خور تحت استاندارد DIN 438 که معادل ISO 7436 می …

پیچ مغزی

/
پیچ مغزی، استوانه ای رزوه شده می باشد که از آچار آلن یا پی…
انواع گل پیچ

انواع گل پیچ

/
انواع گل پیچ پیچ ها امروزه جزء جدانشدنی در صنعت تولید و حتی مصارف خانگی…

پيچ چوب سر شش گوش

/
  پيچ چوب سر شش گوش تحت استاندارد DIN 571 می باشد ، تولید …

پيچ چوب سر خزينه عدسي پيچ گوشتي خور

/
پيچ چوب سر خزينه عدسي پيچ گوشتي خور تحت استاندارد DIN 79…

پيچ چوب سر خزينه پيچ گوشتي خور

/
پيچ چوب سر خزينه پيچ گوشتي خور تحت استاندارد DIN 97 می باشد ،…

پیچ چوب

/
پیچ چوب ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آن تیز می باشد و…

پیچ استوانه ای

/
  پیچ استوانه ای ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آ…

پیچ استوانه پیچ گوشتی خور

/
پیچ استوانه پیچ گوشتی خور تحت استاندارد DIN 84 که معادل ISO 1207 می باشد…