مقالات آموزشی

جدول تبدیل استاندارد های پیچ ومهره صنعتی DIN , ISO , ASME , ANSI , ASTM , EN

دستگاه هایی که استاندارد تولید پیچ و مهره های صنعتی را تعریف کرده اند شامل موارد زیر می شوند.

مهره ها و پیچ ها طبق استانداردهای متفاوت و در دستگاه های متفاوت استاندارد تولید می شوند. بعضی از این استاندارد ها متریک بوده و بعضی دیگر اینچی هستند. تبدیل استانداردها از یک دستگاه به دستگاه دیگر بیشتر جهت آشنایی با شکل و شمایل پیچ و مهره طبق استانداردهای دیگر است و به الزام به معنای برابری خواص فیزیکی و ابعادی در دستگاه دیگر نیست. دستگاه های استاندارد آمریکایی استاندارد تولید پیچ و مهره را معمولاً بصورت اینچی معرفی می کنند و دستگاه های دیگر بصورت متریک و میلی متری. این جدول نزدیک ترین استاندارد از یک دستگاه را بر حسب دستگاه دیگر نشان می دهد.

در جدول استاندارد ASTM  صرفا برای آشنایی با استاندارد مشابه این دستگاه قید گردیده و مشخصه های فیزیکی استاندارد اینچی با استاندارد های متریک دیگر متفاوت است.

  • موسسه استاندارد آلمان ابعاد متریک DIN – Deutsches Institut fr Normung
  • موسسه استاندارد بین المللی ابعاد متریک ISO – International standards Organization
  • ابعاد متریک جامعه مهندسین مکانیک آمریکا ASME – American Society of Mechanical Engineers
  • استاندارد ملی آمریکا ابعاد متریک ANSI – American National standards Institute
  • استاندار اروپا ابعاد متریک EN – European Standard
  • جامعه متریال و تست آمریکا ابعاد اینچی ASTM – American Society for Testing and Materials

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *